Fotografie

Bestia z Syberii w Łomiankach

Wakacyjne zdjęcia

Jerzy Holli
Irena Uściłowska

Fotografie z wystawy w Centrum Kultury w styczniu 2020 roku

Elzbieta Juźwiak
Małgorzata Kołtonowska
Irena Uściłowska

Nasza Galeria

Lipiec 2020

Elżbieta Konopka
Jadwiga Wisniewska
Leszek Michałowski
Zofia Wróblewska
Jadwiga Rusztecka
Małgorzata Kołtonowska

Kwiecień – Maj 2020

Przedstawiamy „wirusowe dzieła ” jak to nazwała Ela Wichrowska 🙂

Małgosia Kołtonowska

Barbara Lewińska