UTW w Łomiankach


UWAGA

W związku ze zniesieniem obostrzeń w instytucjach kulturalnych mamy możliwość kontynuacji naszych zajęć od 8 czerwca w Centrum Kultury w Łomiankach, na które SANEPID wyraził zgode przy zachowaniu następujących zasad bezpieczeństwa:

  1. Zakaz korzystania z szatni
  2. Maksymalna ilość osób w grupie to 12 osób
  3. Odstępy między uczestnikami minimum 2 m.
  4. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk bezpośrednio przed wejściem na salę
  5. Uczestnicy oraz prowadzący zobowiązani są do noszenia masek zasłaniających nos i usta oraz jednorazowych rękawiczek w trakcie trwania całych zajęć
  6. Prowadzący jest obowiązany prowadzić zajęcia w takim przedziale czasowym aby umożliwić wietrzenie sal między grupami oraz dezynfekcję sprzętu
  7. Instruktor zobowiązany jest do poinformowania pracowników Centrum Kultury w przypadku wystąpienia u uczestników niepokojących objawów
  8. Instruktor zobowiązany jest do uczulenia uczestników na zachowywanie odpowiednich odstępów oraz zasad bezpieczeństwa np. w przypadku kichnięcia lub kaszlnięcia zasłaniania ust przegubem ręki
  9. Instruktor jest zobowiązany do regulowania ilości uczestników wychodzących do toalety – w toalecie może przebywać maksymalnie jedna osoba równocześnie

Zapraszamy zatem do udziału w zaplanowanych spotkaniach. Szczegóły w zakładce: Aktualności