O nas

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach

 Non progredi est regredi- Nie iść naprzód to cofać się
Grupa aktywnych mieszkańców Łomianek stworzyła Komitet Założycielski i w dniu 27 lipca 2009 r powołała do życia stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach. Stowarzyszenie to zostało zarejestrowane w KRS i od 6 października 2009r posiada osobowość prawną.
Głównym założeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łomiankach jest stworzenie przestrzeni dla ludzi w wieku przed – i emerytalnym, którzy nie akceptują „cofania się” ale widzą dla siebie możliwości rozwoju, poznawania nowego, rozwijania pasji, działania. Jeżeli nie teraz to kiedy zrealizujemy odkładane marzenia, zamierzenia, zapomniane pasje? Cele Uniwersytetu zostały sformułowane następująco:

  1. prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, sportowej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla członków Uniwersytetu,
  2. włączenie osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym do systemu  ustawicznego kształcenia poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
  3. poprawa jakości życia osób w wieku przed- i emerytalnym przez wszechstronną aktywizację społeczną,
  4. upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej,
  5. udzielanie pomocy i wsparcia oraz dążenie do podnoszenia poziomu życia członków uniwersytetu,
  6. aktywne współuczestnictwo we wszelkich działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa narodowego,
  7. nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z innymi uniwersytetami trzeciego wieku i organizacjami pokrewnymi, a także działanie w organizacjach zrzeszających uniwersytety trzeciego wieku.

Pierwszy wykład w naszym łomiankowskim uniwersytecie odbył się 4 listopada 2009 i regularnie co dwa tygodnie spotykamy się w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łomiankach na kolejnych wykładach. Jesteśmy organizacją samodzielną, samorządną ale bardzo młodą, budujemy uniwersytet od podstaw. Nie wszystko jeszcze jest dopięte na ostatni guzik,ale już kilkadziesiąt osób brało udział w zorganizowanych przez nas kursach komputerowych, liczne grupy uczęszczają na lektoraty, gimnastykę rehabilitacyjno-usprawniającą, warsztaty malarskie, tańce. Zachęcamy do wspólpracy, bo od nas wszystkich zrzeszonych w UTW w Łomiankach, zależy ostateczny kształt naszego uniwersytetu. Nasz uniwersytet jest jeszcze otwarty dla nowych członków – serdecznie zapraszamy.

SKŁAD ZARZĄDU
Prezes   Elżbieta Juźwiak
Wiceprezes   Jolenta Zdanowska
Sekretarz   Hanna Sulak
Skarbnik    Grażyna Dąbrowska
Członkowie Zarządu    Małgorzata Cabańska
Małgorzata Kołtonowska
Danuta Żelechowska

Prezes Elżbieta Juźwiak:

tel. 507 971 368
e-mail: elajuz@poczta.onet.pl

Zapisy i informacje:
w poniedziałki przed wykładami w Centrum Kultury od godz. 17.45 do 18.00, lub tel. 507 971 368

Jesteśmy też na Facebooku: https://www.facebook.com/utwlomianki

NAPISZ DO NAS: utw@utwlomianki.pl