UTW w Łomiankach

W LISTOPADZIE:

  • 10.11. i 24.11. – warsztaty rękodzieła – makrama
  • 15.11. – wykład D.Artymowskiego „Architektura Islamu”
  • 17.11. – wycieczka: Łąck-Płock-Czerwińsk
  • 22.11. – wykład W.Bełżyckiej „Laski – dzieło Róży Czadzkiej”
  • 23.11. – DKK – J.Dempsej „Lokatorka”
  • 28.11. – Teatr Współczesny „Wachlarz”
  • 29.11. – wykład A.Owczarskiego „Droga 66 i Teksas to stany umysłu”

Najnowszy biuletyn dostępny jest w wersji drukowanej w Centrum Kultury oraz w zakładce BIULETYNY http://www.utwlomianki.pl/?p=2345