UTW w Łomiankach

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

W LUTYM:

  • 08.02. – zwiedzanie wystawy malarstwa Wojciecha Siudmaka
  • 15.02. – warsztaty rękodzieła – decoupage
  • 27.02. – wykład Wiesławy Bełżyckiej „W 160 rocznicę Powstania Styczniowego”

Najnowszy biuletyn dostępny jest w wersji drukowanej w Centrum Kultury oraz w zakładce BIULETYNY http://www.utwlomianki.pl/?p=3507