UTW w Łomiankach

Zarząd UTW w Łomiankach zaprasza wszystkich studentów do udziału w naszych zajęciach. Realizacja wszystkich zaplanowanych działań uzależniona jest od stanu zagrożenia epidemią Covid-19. Bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich jest najważniejsze, dlatego zrezygnowaliśmy z organizacji wycieczek. Pozostałe zajęcia odbywają się według planu zamieszczonego w zakładce BIULETYNY z zachowaniem odpowiednich regulacji i przepisów sanepidu.